›   ›  Chlorek potasu krystaliczny 62%K2O

Chlorek potasu krystaliczny 62%K2O

Chlorek potasu krystaliczny 62% K2O to produkt wykorzystywany do produkcji stałych i dolistnych nawozów dla rolnictwa. Znajduje on również liczne zastosowania poza rolnictwem – np. w przemyśle metalurgicznym, wydobywczym, optycznym, farmaceutycznym i spożywczym.

Złoża potasu znajdują się w wielu krajach, jednak wysokie koszty wydobycia i oczyszczenia sprawiają, że liczącymi się na świecie producentami potasu jest tylko kilka państw. Największymi eksporterami tego produktu są: Kanada, Rosja, Białoruś, Niemcy Izrael i Jordania. 
 

Wzór chemiczny KCI
Charakterystyka Chlorek potasu krystaliczny o zawartości 62% K2O jest najczęściej wykorzystywany do produkcji nawozów dolistnych, stanowiących główne źródło potasu dla roślin. Potas zwiększa urodzajność i polepsza jakość roślin uprawnych usprawniając gospodarkę wodną (wytrzymałość na susze) oraz przyspieszając procesy fotosyntezy. Rośliny dobrze zaopatrzone w potas są bardziej odporne na mrozy oraz na choroby i wyleganie. Nawożenie roślin potasem wpływa także na lepsze wykorzystanie przez nie dostępnego w glebie azotu. Rośliny dobrze zaopatrzone w potas sprzyjają z kolei zdrowiu ludzi i zwierząt poprzez zwiększenie zawartości potasu w diecie.

Chlorek potasu krystaliczny 62% K2O (nazywany „chlorkiem potasu technicznym”) jest także wykorzystywany do celów przemysłowych.

Jako produkt naturalny nie podlega przepisom o REACH.
Parametry Wygląd zewnętrzny Produkt krystaliczny koloru białego lub białoszarego
Zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, %, min. 62
Zawartość chlorku sodu, %, max. 1,30
Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie, %, max. 0,20
Zawartość jonów magnezu i wapnia, %, max. 0,10
Zawartość jonów siarczanu, %, max. 0,05
Zawartość amin, ppm, min. 100
Zawartość wody, %, max. 0,50
Sypkość, % 100
Antyzbrylacz - amina SK-FERT C13 o zawartości pierwszorzędowej aminy alifatycznej R-NH2 min 96%, g/t 100 - 130
Gatunki Chlorek potasu krystaliczny 62%  
Chlorek potasu granulowany 60% patrz oferta „Aurepio-Kalij” Sp.z.o.o.
Opakowanie Luz
Worki 50kg
Worki big-bag 500kg
Transport Chlorek potasu można przewozić luzem lub w opakowaniu dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że nawóz będzie zabezpieczony przed zawilgoceniem. Środki transportu powinny być czyste, suche i szczelne. Nie podlega przepisom RID oraz ADR.
Przechowywanie Chlorek potasu powinien być składowany w pomieszczeniach magazynowych zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, opadami atmosferycznymi oraz przedostaniem się wód gruntowych. Towar w opakowaniach można przechowywać pod wiatami na utwardzonym podłożu.
Zastosowanie Chlorek potasu to produkt wykorzystywany powszechnie w rolnictwie - jako surowiec do produkcji nawozów dolistnych. Znajduje on również liczne zastosowania poza rolnictwem – np. w przemyśle metalurgicznym, wydobywczym, optycznym, farmaceutycznym i spożywczym.

 

 
 
 
 
« wstecz