›   ›  Fosforan dwuamonowy (DAP)

Fosforan dwuamonowy (DAP)

Fosforan dwuamonowy (DAP, z j. ang. Diammonium Phosphate) to skoncentrowany nawóz granulowany o wysokiej zawartości fosforu oraz azotu. Nadaje się zarówno do bezpośredniej aplikacji na glebę jak i do mieszania z innymi nawozami. DAP można stosować na praktycznie wszystkie rodzaje gleb, najlepsze efekty uzyskuje się przy stosowaniu przedsiewnym.
 

Wzór chemiczny (NH4)2HPO4
Charakterystyka Fosforan dwuamonowy (DAP) występuje z reguły w postaci jednolitej (min. 95%) granuli o wymiarach 2-5 mm. Możliwe kolory granuli to: biały, szary, czarny (oraz odcienie pomiędzy). Nawóz ten zawiera 18% azotu w formie amonowej oraz 46% fosforu w formie fosforanu amonu (dokładny skład może ulegać nieznacznym zmianom w zależności od producenta). Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza zbyt duże pobieranie potasu. Fosforanowa forma fosforu jest najlepiej przyswajalna dla gleby, również w razie niedoboru wody. DAP to uniwersalny i popularny nawóz, który może być stosowany zarówno pod rośliny uprawne jak i w uprawie warzyw i sadownictwie.

Na polskim rynku najbardziej popularny jest Polidap – NP(S) 18:46(5) (produkowany przez Zakłady Chemiczne „Police” S.A.) z domieszką siarki (5%).
Parametry Zawartość azotu całkowitego, % (m/m) 18
Zawartość fosforu, %(m/m) 46 ± 1
Zawartość wody, %(m/m) nie więcej niż 1,8 - 2,0
Opakowanie Luz
Worki 50kg
Worki big-bag 500kg
Transport DAP można przewozić dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że nawóz będzie zabezpieczony przed zawilgoceniem. Środki transportu powinny być czyste, suche i szczelne. Nie podlega przepisom RID oraz ADR.
Przechowywanie DAP powinien być składowany w miejscach zadaszonych, suchych, czystych i przewiewnych, w odpowiednio przygotowanych powierzchniach magazynowych. Worki 50 kg należy układać w nie więcej niż 10 warstw, natomiast Big-Bagi 500 kg w nie więcej niż 2 warstwy. Fosforan dwuamonowy jest nawozem nietoksycznym, niepalnym, bez zapachu, pyły nawozu mogą powodować podrażnienie skóry, błon śluzowych, spojówek oczu. Zalecane jest stosowanie masek przeciwpyłowych i środków ochrony oczu. W razie przypadkowego spożycia należy zasięgnąć porady lekarza.
Zastosowanie DAP to uniwersalny nawóz, odpowiedni dla wszystkich gleb, pod wszystkie rośliny uprawne, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Najlepsze efekty uzyskiwane są, gdy DAP jest stosowany przedsiewnie po wymieszaniu z glebą na głębokość około 20 cm. Zalecane jest także stosowanie DAP wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime.

DAP daje optymalne efekty w razie stosowania z solą potasową, z która można go mieszać w dowolnym czasie. Bezpośrednio przed rozsiewem można mieszać również z mocznikiem, saletrą amonową i saletrzakiem.

Fosforan dwuamonowy bardzo dobrze sprawdza się w mieszankach z innymi nawozami.
Zalecane dawkowanie Kultury Zalecana dawka nawozu (kg/ha)
Zboża ozime 20 - 30
Zboża jare 20 - 30
Rzepak 45 - 55
Ziemniak 30 - 40 (na 10t bulw)
Burak cukrowy 35-45 (na 10t korzeni)
Burak pastewny 17-27 (na 10t korzeni)
Kukurydza na silos 35-45 (na 10t zielonej masy)
Kukurydza na ziarno 20 - 30
Łubiny 40 - 50
Przy obliczaniu dawki nawozu, należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak aktualne badania gleby, klasę bonitacyjną oraz kategorię agronomiczną gleby, średni plon z ha w kilku ostatnich latach, przedplon oraz stosowanie pozostałych składników pokarmowych.

 

 
 
 
 
« wstecz