›   ›  Mocznik 46%N

Mocznik 46%N

Mocznik granulowany 46% stosowany jest w rolnictwie do nawożenia upraw. Jest to najbardziej skoncentrowany nawóz azotowy.

Certyfikat zgodności z typem NAWÓZ WE 
 

Wzór chemiczny CO(NH2)2
Charakterystyka Mocznik ma postać drobnych białych granulek. Azot występuje w formie amidowej, która w glebie przechodzi w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie azotanową. Jest on bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Zastosowanie środków antyzbrylających zapewnia jego sypkość w czasie magazynowania. Mocznik jest produktem bezpiecznym.
Parametry Azot całkowity (w tym biuret), w granicach % (m/m) % 46 ± 0,4
Biuret, %(m/m) - nie więcej niż 1,2
Woda, %(m/m) - nie więcej niż 0,5
Zawartość granulek o wymiarach 1-3,15 mm, %(m/m) - nie mniej niż 90
Opakowanie Luz
Worki 50kg
Worki big-bag 500kg
Transport Mocznik można przewozić dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że nawóz będzie zabezpieczony przed zawilgoceniem. Środki transportu powinny być czyste, suche i szczelne. Nie podlega przepisom RID oraz ADR.
Przechowywanie Mocznik powinien być przechowywany w suchych, czystych, dobrze wentylowanych i zadaszonych pomieszczeniach o podłożu izolowanym od wilgoci w stosach do 10 warstw worków. Big-bagi o nieprzekraczającej masie 500 kg należy składać do 2 warstw. Dopuszcza się przechowywanie mocznika pod wiatami. Obowiązują zasady wg PN-C-87001:1998 p 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3. Mocznik należy chronić przed zawilgoceniem.
Zastosowanie Mocznik może być zastosowany na wszystkie rodzaje gleb, z wyjątkiem bardzo kwaśnych lub świeżo wapnowanych. Może być stosowany przedsiewnie i pogłównie pod wszystkie rośliny. Można go stosować w postaci stałej, ale również w postaci ciekłej.
Zalecane dawkowanie Kultury Zalecana dawka nawozu (kg/ha)
Zboża ozime 130 - 283
Zboża jare 65 - 261
Rzepak jary 130 - 261
Rzepak ozimy 304 - 435
Ziemniaki 130 - 261
Buraki cukrowe i pastewne 283 - 391
Gorczyca 130 - 174
Len 65 - 109
Bobik 65 - 196
Groch 43 - 87
Kukurydza 283 - 370
Mieszanki strączkowo-zbożowe 109 - 130
Lucerna z trawami 174 - 391
Trawy 370 - 500
Użytki zielone 261 - 391
Przy obliczaniu dawki nawozu, należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak aktualne badania gleby, klasę bonitacyjną oraz kategorię agronomiczną gleby, średni plon z ha w kilku ostatnich latach, przedplon oraz stosowanie pozostałych składników pokarmowych.

 

 
 
 
 
« wstecz