›   ›  Saletra amonowa

Saletra amonowa

Saletra amonowa jest najbardziej uniwersalnym nawozem azotowym o szybkim i trwałym działaniu. Można ją stosować pod wszystkie kultury i na wszystkich glebach. Całkowicie rozpuszcza się w wodzie.
 

Wzór chemiczny NH4NO3 , NH4NO3 + CaCO3 * MgCO3
Charakterystyka Saletra amonowa występuje w postaci granulek o barwie białej lub beżowej. Działa szybko dostarczając roślinom azot i magnez. Zawarty w niej azot występuje w dwóch formach. Pierwsza to szybko działająca forma azotanowa, druga to forma amonowa, działająca w dłuższym okresie po wysiewie. Układ taki zapewnia maksymalne zaopatrzenie roślin w azot w każdych warunkach glebowych i we wszystkich technologiach upraw. Stosowanie saletry amonowej wpływa na poprawę wielkości i jakości plonu, wypełnienie ziarna, przedłużenie okresu wegetacji, wzrost masy nadziemnej części rośliny. Zwiększa zawartość i jakość aminokwasów oraz białek w roślinie, a także polepsza wartość technologiczną plonów. Dla zapewnienia optymalnej skuteczności na glebach alkalicznych i świeżo wapnowanych, saletrę amonową zaleca się wymieszać z glebą. Saletra amonowa wykazuje higroskopijność. Jest związkiem podtrzymującym palenie. Ulega rozkładowi w temperaturach powyżej 180oC.
Gatunki Perełkowa Zawartość azotu całkowitego: 34,0 +/-0,6%.
Zawartość granulek o wymiarach poniżej 1 mm: nie więcej niż 5% (WE).
Zawartość granulek o wymiarach poniżej 0,5 mm: nie więcej niż 3% (WE).
Zawartość granulek o wymiarach 1mm-3,15 mm: co najmniej 96%.
Granulowana mechanicznie Azot całkowity, w przeliczeniu na sumę azotu amonowego i azotanowego, w granicach 32 ± 0,8 %
zawartość granulek o wymiarach 2-5 mm, co najmniej 95%
Opakowanie Worki 50kg
Worki big-bag 500kg
Transport Saletrę amonową należy przewozić zgodnie z ogólnymi przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym i drogowym. Środki transportu powinny być czyste, suche i szczelne.
Przechowywanie Saletrę amonową należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych zabezpieczonych od strony podłoża przed przenikaniem wilgoci. Nie należy jej przechowywać pod wiatami i na składowiskach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu ani używać światła z otwartym płomieniem, a przewody elektryczne powinny być dobrze zabezpieczone.

W pomieszczeniach zamkniętych nie powinny znajdować się żadne materiały, które mogą reagować z saletrą amonową lub, które są palne, jak np.: środki ochrony roślin, tlenki metali, kwasy, sproszkowane metale, węgiel, drewno, trociny, słoma, materiały pędne, oleje i smary. W jednym pomieszczeniu nie powinno się przechowywać więcej niż 300 ton saletry. Saletrę amonową w opakowaniach nieprzekraczających 50 kg należy przechowywać na niepalnym podłożu w stosach złożonych najwyżej z 12 warstw, w odległości nie mniejszej niż 1,5m od źródeł ciepła i 0,2m od ścian magazynu. Worki typu big-bag z nawozem o masie nieprzekraczającej 500 kg należy przechowywać najwyżej w dwóch warstwach.

Saletrę amonową należy zabezpieczyć przed: działaniem wody i opadów atmosferycznych, mechanicznym uszkodzeniem opakowania, nagrzaniem powyżej 30oC.
Zastosowanie Saletra amonowa jest uniwersalnym, granulowanym nawozem azotowym o szybkim i trwałym działaniu. Może być stosowana na wszystkie gleby, pod wszystkie rośliny, przedsiewnie i pogłównie.
Zalecane dawkowanie Kultury Zalecana dawka nawozu (kg/ha)
Zboża ozime 200–360, jesienią oraz pogłównie w dwóch częściach
Zboża jare 200–300, przedsiewnie
Rzepak ozimy 250–400, jesienią oraz przedsiewnie
Rzepak jary 350–450, w dwóch częściach
Burak cukrowy (na oborniku) 300–400, w dwóch częściach
Ziemniaki, odmiany późne (na oborniku) 150–250, 2 tygodnie po wschodach
Łąki kośne 250–350, 3 tygodnie po wschodach
Pastwiska 300–400, w dwóch częściach po 1/2 pod każdy pokos
Przy obliczaniu dawki nawozu, należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak aktualne badania gleby, klasę bonitacyjną oraz kategorię agronomiczną gleby, średni plon z ha w kilku ostatnich latach, przedplon oraz stosowanie pozostałych składników pokarmowych.

 

 
 
 
 
« wstecz