›   ›  Saletrosiarczan amonu

Saletrosiarczan amonu

Saletrosiarczan amonu jest nawozem azotowym o wysokiej zawartości siarki, która występuje w formie siarczanowej, najłatwiej dostępnej dla roślin. Można go stosować zarówno przedsiewnie jak i pogłównie.
 

Wzór chemiczny H12N4O7S
Charakterystyka Saletrosiarczan (ASN 26:13) występuje w postaci brązowych lub beżowych granulek. Nawóz ten zawiera 19% azotu amonowego (NH4) oraz 7% azotu azotanowego (NO3). Dodatkowo zawiera on co najmniej 13% siarki w formie siarczanowej (SO4). Jest to uniwersalny i popularny nawóz. W Polsce jest on znany pod nazwą handlową Saletrosan 26 makro (produkowany w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.).
Parametry Zawartość azotu całkowitego (suma azotu azotanowego i amonowego), % (m/m) 26,0± 0,8
Zawartość siarki, %(m/m) 13
Zawartość wody, %(m/m) nie więcej niż 0.8
Gatunki Makro Zawartość granulek o wymiarach 2-6mm, nie mniej niż 95% (m/m)
Opakowanie Luz
Worki 50kg
Worki big-bag 500kg
Transport Saletrosiarczan można przewozić dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że nawóz będzie zabezpieczony przed zawilgoceniem. Środki transportu powinny być czyste, suche i szczelne. Nie podlega przepisom RID oraz ADR.
Przechowywanie Saletrosiarczan powinien być składowany w miejscach zadaszonych, suchych, czystych i przewiewnych, w odpowiednio przygotowanych powierzchniach magazynowych. Nie można go przechowywać wraz z produktami, które mogą z nim reagować - m.in.: mocznik, superfosfat, cement, substancje łatwopalne, tlenki metali. Nie należy dopuszczać do nagrzewania nawozu do temperatury30°C. Worki 50 kg można ułożyć w maksymalnie 10 warstw (na sobie), worki Big-Bag 500 kg - maksymalnie w dwie.
Zastosowanie Saletrosiarczan to uniwersalny nawóz, zawierający azot w dwóch formach dobrze przyswajalnych przez rośliny: szybko działającej azotanowej oraz wolniejszej formie amonowej. W związku z tym nawóz może być stosowany przedsiewnie oraz pogłównie. Wolniej działający azot w formie amonowej zapewnia dłuższą dostępność tego składnika dla roślin, co jest szczególnie ważne dla upraw o długim okresie wegetacji (m.in. kukurydza). Z kolei siarka, która jest niezbędnym pierwiastkiem dla rozwoju roślin i pozwala na lepsze przyswajanie azotu oraz innych mikroelementów, w Saletrosiarczanie występuje w formie najłatwiej przyswajalnej dla roślin.
Zalecane dawkowanie Kultury Zalecana dawka nawozu (kg/ha)
Rzepak ozimy I dawka 200-250,
II dawka pogłównie 350-400 – przed ruszeniem wegetacji,
III dawka – nawożenie azotem w fazie pąkowania
Zboża ozime I dawka 200 – przed ruszeniem wegetacji,
II dawka – inny nawóz azotowy,
III dawka uzupełniająca w fazie kłoszenia
Zboża jare I dawka 200 przed siewem w oparciu o wymagania w stosunku do siarki,
II dawka – inny nawóz
Kukurydza I dawka przedsiewnie 200-250,
II dawka pogłównie (można z innym nawozem )
Przy obliczaniu dawki nawozu, należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak aktualne badania gleby, klasę bonitacyjną oraz kategorię agronomiczną gleby, średni plon z ha w kilku ostatnich latach, przedplon oraz stosowanie pozostałych składników pokarmowych.

 

 
 
 
 
« wstecz