›   ›  Saletrzak

Saletrzak

Saletrzak (CAN –Calcium Ammonium Nitrate) to uniwersalny nawóz azotowy, który można aplikować pod wszystkie rodzaje upraw, zarówno przedsiewnie jak i pogłównie. Jego głównymi składnikami są azot (około 27-27,5%) oraz wapń i magnez.
 

Wzór chemiczny NH4NO3 + CaCO3 * MgCO3
Charakterystyka Saletrzak występuje w postaci granul w kolorze beżowym. Nawóz ten zawiera azot w dwóch formach: wolno przyswajalnej amonowej (13,5%-14,5%) oraz szybko przyswajalnej azotanowej: 13,5%-14,5% . W Polsce jest on produkowany w technologii granulacji wieżowej (perełkowy lub standard) lub granulacji mechanicznej (granulowany, granulowany mechanicznie). Na rynku występuje również Saletrzak z dodatkami (m.in. saletrzak z siarką, saletrzak z borem). Saletrzak jest oferowany pod różnymi nazwami handlowymi takimi jak np. Salmag, Canwil, CAN.
Parametry Zawartość azotu (N), %(m/m) 27-27,5
Zawartość wapnia (Ca), %(m/m) – w przeliczeniu na CaO - w zależności od producenta 3,5-6
Zawartość magnezu (Mg) – %(m/m) w przeliczeniu na MgO 4
Gatunki Perełkowy granulometria 0,6-4mm, min 94%
Granulowany mechnicznie granulometria 2-5mm, min 95% (Salmag)
granulometria 1-5mm, min 96% (Canwil)
Opakowanie Luz
Worki 50kg
Worki big-bag 500kg
Transport Można przewozić dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że nawóz będzie zabezpieczony przed zawilgoceniem. Środki transportu powinny być czyste, suche i szczelne. Nie podlega przepisom RID oraz ADR.
Przechowywanie Saletrzak powinien być składowany w miejscach zadaszonych, suchych, czystych i przewiewnych, w odpowiednio przygotowanych powierzchniach magazynowych. Nie można go przechowywać wraz z produktami, które mogą z nim reagować - m.in.: mocznik, superfosfat, cement, substancje łatwopalne, tlenki metali. Nie należy dopuszczać do nagrzewania nawozu do temperatury 30°C. Worki 50 kg można ułożyć w maksymalnie 10 warstw (na sobie), worki Big-Bag 500 kg - maksymalnie w dwie.
Zastosowanie Saletrzak to uniwersalny nawóz azotowy, który można aplikować pod wszystkie rodzaje upraw, zarówno przedsiewnie jak i pogłównie. Nie zakwasza gleby. Nadaje się do mieszania z innymi granulowanymi nawozami. Saletrzaki z dodatkiem mikroelementów, są szczególnie zalecane przy nawożeniu kultur, które danych mikroelementów potrzebują.
Zalecane dawkowanie Kultury Zalecana dawka nawozu (kg/ha)
Rzepak ozimy 440 - 740
Żyto 220 - 370
Pszenica ozima 220 - 520
Pszenica jara 220 - 440
Ziemniaki 300 - 370
Buraki cukrowe i pastewne 370 - 590
Kukurydza 440 - 550
Użytki zielone 370 - 660
Przy obliczaniu dawki nawozu, należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak aktualne badania gleby, klasę bonitacyjną oraz kategorię agronomiczną gleby, średni plon z ha w kilku ostatnich latach, przedplon oraz stosowanie pozostałych składników pokarmowych.

 

 
 
 
 
« wstecz