›   ›  Fosforan jednoamonowy (MAP)

Fosforan jednoamonowy (MAP)

Fosforan jednoamonowy (MAP – z j. ang. Monoammonium Phosphate) to skoncentrowany nawóz granulowany o wysokiej zawartości fosforu oraz azotu, który przedsiewnie można stosować na praktycznie wszystkie rodzaje gleb. Świetnie nadaje się do mieszania z innymi nawozami.
 

Wzór chemiczny NH4H2PO4
Charakterystyka Fosforan jednoamonowy (MAP) występuje z reguły w postaci jednolitej (min. 95%) granuli o wymiarach 2-5 mm. Nawóz ten zawiera 12% azotu w formie amonowej oraz 52% fosforu w formie fosforanu amonu (dokładny skład może ulegać nieznacznym zmianom w zależności od producenta). Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny oraz wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza zbyt duże pobieranie potasu. Fosforanowa forma fosforu jest najlepiej przyswajalna dla gleby, również w razie niedoboru wody. Jest to uniwersalny i popularny nawóz. W Polsce nie jest produkowany.
Parametry Zawartość azotu całkowitego (suma azotu azotanowego i amonowego), % (m/m) 12 ± 1
Zawartość fosforu, %(m/m) 52 ± 1
Zawartość wody, %(m/m) nie więcej niż 1,5
Opakowanie Luz
Worki 50kg
Worki big-bag 500kg
Transport MAP można przewozić dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że nawóz będzie zabezpieczony przed zawilgoceniem. Środki transportu powinny być czyste, suche i szczelne. Nie podlega przepisom RID oraz ADR.
Przechowywanie MAP powinien być składowany w miejscach zadaszonych, suchych, czystych i przewiewnych, w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach magazynowych. Worki 50 kg należy układać w nie więcej niż 10 warstw, natomiast Big-Bagi 500 kg w nie więcej niż 3 warstwy. Fosforan amonu jest nawozem nietoksycznym, niepalnym, bez zapachu, pyły nawozu mogą powodować podrażnienie skóry, błon śluzowych, spojówek oczu. Zalecane jest stosowanie masek przeciwpyłowych i środków ochrony oczu. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza.
Zastosowanie MAP to uniwersalny nawóz, odpowiedni dla wszystkich gleb, z wyjątkiem bardzo kwaśnych i o odczynie wyraźnie zasadowym. Może być stosowany do nawożenia większości roślin w uprawie polowej i na użytkach zielonych. Fosforan amonu jest nawozem przedsiewnym, należy go wysiewać pod pług, kultywator lub bronę i przestrzegać równomiernego wysiewu na polu.

Fosforan amonu MAP bardzo dobrze nadaje się do mieszania z innymi nawozami.
Zalecane dawkowanie Kultury Zalecana dawka nawozu (kg/ha)
zboża ozime i jare przy średniej zawartości fosforu w glebie 130
zboża ozime i jare przy bardzo niskiej zawartości fosforu 170 - 200
rzepak ozimy i rośliny strączkowe 130 - 180
rośliny okopowe, w zależności od zawartości fosforu 130 - 220
użytki zielone (rozsiewać wczesną wiosną) 110 - 140
Przy obliczaniu dawki nawozu, należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak aktualne badania gleby, klasę bonitacyjną oraz kategorię agronomiczną gleby, średni plon z ha w kilku ostatnich latach, przedplon oraz stosowanie pozostałych składników pokarmowych.
                             

 

 
 
 
 
« wstecz