›   ›  Superfosfat prosty (SSP)

Superfosfat prosty (SSP)

Superfosfat prosty (SSP, z j. ang. Single Superphosphate) to uniwersalny nawóz fosforowy, który nadaje się do stosowania pod wszystkie uprawy i na wszystkie gleby, również łąki i pastwiska.
 

Wzór chemiczny Ca(H2PO4)2
Charakterystyka Superfosfat prosty (SSP) występuje z reguły w postaci jednolitych granul (bywa również i w formie pylistej) w kolorze od białego do szarego i ciemnoszarego (nawet czarnego). Należy do nawozów fosforowych szybko działających (w 90% rozpuszczalny w wodzie). Zawiera z reguły, w zależności od producenta od 18,5% do 20% fosforu (P2O5) w formie fosforany jednowapniowego, siarkę (od 10% do nawet 32%) oraz wapń (od 10% do 25%). Może również zawierać inne mikroelementy potrzebne roślinom.

W Polsce jest kilku producentów superfosfatu prostego, w związku z czym jest to popularny nawóz na naszym rynku.
Parametry Zawartość fosforu (fosforan jednowapniowy), % (m/m) 19 ± 1
Zawartość siarki, %(m/m) 10 - 32
Zawartość wapnia, %(m/m) 10 - 25
Opakowanie Luz
Worki 50kg
Worki big-bag 500kg
Transport Superfosfat prosty można przewozić dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że nawóz będzie zabezpieczony przed zawilgoceniem. Środki transportu powinny być czyste, suche i szczelne. Nie podlega przepisom RID oraz ADR.
Przechowywanie Superfosfat prosty powinien być składowany w miejscach zadaszonych, suchych, czystych i przewiewnych, w odpowiednio przygotowanych powierzchniach magazynowych. Worki 50 kg należy układać w nie więcej niż 10 warstw, natomiast Big-Bagi 500 kg w nie więcej niż 3 warstwy. Fosforan amonu jest nawozem nietoksycznym, niepalnym. Należy chronić go przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.
Zastosowanie Superfosfat prosty to uniwersalny nawóz fosforowy, który można aplikować przedsiewnie pod wszystkie rodzaje upraw. Superfosfat daje optymalne efekty, jeśli jest stosowany wraz z solą potasową. Z nawozami azotowymi można go mieszać bezpośrednio przed wysiewem. Po rozsiewie superfosfat prosty należy zmieszać z glebą na głębokość 10-15 cm.
Zalecane dawkowanie Kultury Zalecana dawka nawozu (kg/ha)
Zboża ozime 320
Zboża jare 280
Rzepak 350
Buraki 400
Ziemniaki 240
Kukurydza na ziarno 450
Kukurydza na zielonkę 380
Strączkowe 250
Przy obliczaniu dawki nawozu, należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak aktualne badania gleby, klasę bonitacyjną oraz kategorię agronomiczną gleby, średni plon z ha w kilku ostatnich latach, przedplon oraz stosowanie pozostałych składników pokarmowych.

 

 
 
 
 
« wstecz