›   ›  Superfosfat wzbogacony

Superfosfat wzbogacony

Superfosfat wzbogacony to uniwersalny, skoncentrowany nawóz fosforowy, który można stosować przedsiewnie pod wszystkie uprawy i na wszystkie gleby, również łąki i pastwiska.
 

Wzór chemiczny Ca(H2PO4)2
Charakterystyka Superfosfat wzbogacony zalicza się do najbardziej skoncentrowanych nawozów fosforowych. Występuje w postaci granulowanej. Granule o wielkości 2-5 mm stanowią min. 90%. Dostępna jest również forma pylista. zawiera 40% fosforu, 30% wapnia oraz 5% siarki. Fosfor w superfosfacie wzbogaconym, ze względu na formę fosforanu jednowapniowego rozpuszczalnego w wodzie, jest bardzo łatwo przyswajalny dla roślin. Zawiera również inne mikroelementy, w niewielkim stężeniu, takie jak: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn.

Jedynym polskim producentem Superfosfatu wzbogaconego są Fosfory Gdańsk.
Parametry Zawartość fosforu (fosforan jednowapniowy), % (m/m) 40 ± 1
Zawartość siarki, %(m/m) 5 ± 1
Zawartość wapnia, %(m/m) 30 ± 1
Opakowanie Luz
Worki 50kg
Worki big-bag 500kg
Transport Superfosfat wzbogacony można przewozić dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że nawóz będzie zabezpieczony przed zawilgoceniem. Środki transportu powinny być czyste, suche i szczelne. Nie podlega przepisom RID oraz ADR.
Przechowywanie Superfosfat wzbogacony powinien być składowany w miejscach zadaszonych, suchych, czystych i przewiewnych, w odpowiednio przygotowanych powierzchniach magazynowych. Worki 50 kg należy układać w nie więcej niż 10 warstw, natomiast Big-Bagi 500 kg w nie więcej niż 3 warstwy. Superfosfat wzbogacony jest nawozem nietoksycznym, niepalnym. Należy chronić go przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.
Zastosowanie Ze względu na duże zaopatrzenie w fosfor Superfosfat wzbogacony daje bardzo dobre efekty przy uprawach takich jak: zboża, kukurydza, buraki, ziemniaki. Szczególnie korzystny jest dla roślin wykazujących również duże zapotrzebowanie na wapń i siarkę, takich jak rzepak, gorczyca czy kapusta. Ze względu na wysoką zawartość fosforu, daje dobre efekty przy roślinach nawożonych obornikiem (zawiera mało fosforu w stosunku do potasu). Superfosfat wzbogacony jest również korzystny w nawożeniu użytków zielonych.

Superfosfat wzbogacony jest nawozem przedsiewnym, który nadaje się na wszystkie gleby oraz pod wszystkie uprawy, zarówno jesienią jak i wiosną. Po wysiewie należy go wymieszać z glebą.
Zalecane dawkowanie Kultury Zalecana dawka nawozu (kg/ha)
Zboża ozime 150
Zboża jare 200
Rzepak 150
Buraki 230
Ziemniaki 150
Kukurydza 200
Strączkowe grubonasienne 150
Przy obliczaniu dawki nawozu, należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak aktualne badania gleby, klasę bonitacyjną oraz kategorię agronomiczną gleby, średni plon z ha w kilku ostatnich latach, przedplon oraz stosowanie pozostałych składników pokarmowych.

 

 
 
 
 
« wstecz