›   ›  Sól drogowa

Sól drogowa

SÓL DROGOWA, inaczej TECHNICZNY CHLOREK SODU to mielona sól kamienna, najbardziej skuteczny, naturalny środek do zwalczania śliskości zimowej. W stałej ofercie posiadamy sól drogową importowaną z Białorusi. Może być stosowana do zimowego utrzymania dróg w czystej postaci oraz w mieszankach z piaskiem lub żwirem.
 

Wzór chemiczny NaCl
Charakterystyka Najczęściej stosowany i najbardziej skuteczny środek do walki z zimową śliskością na drogach. Parametry chemiczne importowanej przez nas soli drogowej są zgodne z wymaganiami PN-86/C-84081/02. Produkt posiada pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie oraz atest Państwowego Zakładu Higieny. Sól drogowa bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, jest higroskopijna, ma tendencję do zbrylania się, zaś w bardzo niskich temperaturach do zamarzania. W celu zapewnienia sypkości towar poddawany jest obróbce środkami antyzbrylającymi.

Jako produkt naturalny nie podlega przepisom o REACH.
Parametry kolor od białego do szarobiałego
zawartość chlorku sodu, %(m/m) – nie mniej niż 95
zawartość substancji nierozpuszczalnej, %(m/m) – nie więcej niż 2,5
zawartość siarczanu wapnia, %(m/m) – nie więcej niż 1,0
zawartość chlorku magnezu, %(m/m) – nie więcej niż 0,5
zawartość chlorku potasu, %(m/m) – nie więcej niż 1,5
Antyzbrylacz K4[Fe(CN)6]•3H2O , ppm 40 - 150
Opakowanie Luz
Worki 25kg
Worki 50kg
Worki big-bag 500kg
Transport Sól drogową można przewozić dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że produkt będzie zabezpieczony przed zawilgoceniem. Środki transportu powinny być czyste, suche i szczelne. Nie podlega przepisom RID oraz ADR.
Przechowywanie Sól drogową należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych lub na placach składowych o utwardzonym podłożu pod warunkiem zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi.
Punkty wydania towaru Posiadane przez nas magazyny na terenie całego kraju są w stanie zmagazynować ponad 20 000 ton soli drogowej luzem, dając tym samym Państwu gwarancję zabezpieczenia w sól drogową w najbardziej ekstremalnym sezonie zimowym.

Odbiory soli drogowej odbywają się najczęściej bezpośrednio z magazynów w okolicy Terespola, Tarnobrzega lub Sławkowa k/Katowic. Na życzenie Klienta jesteśmy w stanie zorganizować transport z dostawą pod wskazany adres. Transport soli drogowej luzem realizowany jest samochodami samowyładowczymi. Transport soli drogowej konfekcjonowanej odbywa się samochodami przystosowanymi do transportu towaru w opakowaniach.
Środki ostrożności Chlorek sodu jest substancją niepalną, bezpieczną, jeżeli chodzi o powstawanie pożarów i wybuchów. Chlorek sodu nie powoduje powstawania toksycznych związków w powietrzu.

Nie nadaje się do spożycia. Może wywoływać podrażnienie oczu i skóry.

Podczas prac załadunkowo-rozładunkowych z chlorkiem sodu należy stosować odzież ochronną - w szczególności rękawice, przeciwpyłowe maski oraz ochronne okulary.

W przypadku nie zastosowania się do środków ostrożności – w razie konieczności należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

 

 
 
 
 
« wstecz