Historia

Aurepio Sp. z o.o. została założona w 1993 roku. W ciągu kilku lat zostaliśmy wiodącym importerem soli potasowej zdobywając ponad siedemdziesięcioprocentowy udział w polskim rynku. Z upływem czasu poszerzyliśmy ofertę o nawozy azotowe, fosforowe i wieloskładnikowe. Od samego początku stawialiśmy na harmonijny rozwój - obok dostaw dla przemysłu chemicznego, rozszerzaliśmy współpracę z firmami dystrybucyjnymi i gospodarstwami rolnymi.

W 2000 roku przystąpiliśmy do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego - Związku Pracodawców, a także zostaliśmy laureatem przyznawanej przez Komitet Integracji Europejskiej wraz z Business Centre Club nagrody - Medal Europejski. W 2003 roku nasza spółka zainicjowała powstanie Stowarzyszenia Importerów i Konsumentów Soli Potasowej, które reprezentowało stanowisko podmiotów gospodarczych i producentów rolnych z Europy Centralnej w prowadzonych przez Komisję Europejską postępowaniach antydumpingowych dotyczących soli potasowej. Należy podkreślić, że główna misja Stowarzyszenia zakończyła się sukcesem - w 2011 roku Komisja Europejska zniosła środki antydumpingowe na sól potasową z Białorusi i Rosji, w czym niewątpliwie duża zasługa Stowarzyszenia.

W roku 2010 dla wydzielenia działalności związanej z solą potasową została powołana spółka Aurepio-Kalij Sp. z o.o., natomiast Aurepio Sp. z o.o., dzięki szerokim kontaktom biznesowym z producentami nawozów w kraju i za granicą oferuje szeroki asortyment nawozów oraz sól techniczną do zimowego utrzymania dróg. Towar dostarczamy klientom drogą morską i lądową – transportem kolejowym i samochodowym. Prowadzimy również sprzedaż z magazynów rozmieszczonych w polskich portach morskich i portach kolejowych. Staramy się jak najlepiej dostosować do potrzeb klientów, dostawców oraz pracowników.

Mamy nadzieję, że bogate doświadczenie zdobyte przez długoletnią obecność na rynku nawozowym pozwoli nam w dalszym ciągu spełniać Wasze oczekiwania.

Działalność społeczna i charytatywna

Od początku istnienia Aurepio prowadziło szeroko zakrojoną działalność społeczną, charytatywną i dobroczynną. Jesteśmy fundatorem budowy Muzeum Wisły w Wyszogrodzie, wespół z „Orlenem S.A” sfinansowaliśmy budowę drogi powiatowej, dając możliwość mieszkańcom kilku odległych wsi dojazdu do pracy, sfinansowaliśmy budowę wodociągu we wsi mazowieckiej, byliśmy jednym z dwu fundatorów budowy Hospicjum dla Dzieci z Chorobą Nowotworową w Warszawie. Przez prawie 20 lat naszego istnienia wspieraliśmy m.in.: Fundację na Rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny, Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, Fundację Splotu Ramiennego, Instytut Gruźlicy w Warszawie, Polski Komitet Zwalczania Raka, Fundację „Pożywienie - Darem Serca”, Stowarzyszenie „Jutro jest”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Liver”, liczne domy dziecka i schroniska dla zwierząt (m.in. w Celestynowie, w Korabiewicach). Aurepio wspierało również polskie organizacje charytatywne i humanitarne jak Polska Akcja Humanitarna oraz Caritas w ich inicjatywach pomocowych w walce z biedą i kataklizmami na świecie.

 

Uprzejmie informujemy, że strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić ustawienia plików cookie, jeśli nie chcesz by były zapisywane na Twoim komputerze, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies. Kontynuując korzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować o tym, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzaniem danych osobowych (RODO), klauzula informacyjna dostępna jest tutaj
Polityka przetwarzania danych osobowych w serwisie www.aurepio.pl w nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
1. Czyje dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane następujących osób:

 • Osób zatrudnionych w podmiotach będących kontrahentami firmy Aurepio Sp. z o.o. oraz osób reprezentujących podmioty będące kontrahentami firmy Aurepio Sp. z o.o.;
 • Pracowników firmy Aurepio Sp. z o.o.;
 • Pozostałych interesariuszy w jakikolwiek sposób związanych z Aurepio Sp. z o.o.;
 • Użytkowników serwisu internetowego AUREPIO.PL (dalej Serwis), którzy skorzystali z Formularza kontaktowego i podali swoje dane osobowe.

2. Jakie dane przetwarzamy?

 • Imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny; /li>
 • Numery w określonych oficjalnych rejestrach (m.in. NIP, REGON, PESEL, itp.);
 • Dane kontaktowe – m.in.: adres e-mail, nr telefonu;
 • Stanowisko lub pełnione przez Państwo funkcje w ramach Państwa organizacji;
 • Inne dane takie jak m.in.: nr rachunku bankowego, wykształcenie, tytuł zawodowy, itp.;
 • Państwa dane zbierane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG, KRS.

3. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Aurepio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II nr 11, 00-828 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000083009, NIP: 118-00-09-048, REGON: 010164343.
4. Bezpieczeństwo danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi do ustaw i aktami prawa wspólnotowego WE oraz wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Jedynie upoważnieni pracownicy Aurepio Sp. z o.o. oraz osoby zajmujące się obsługą Serwisu mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników Serwisu. Osoby upoważnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich podmiotom nieuprawnionym.

5. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem:

 • Dane mogą być przekazane do przetwarzania spółce Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Dane mogą być powierzone do przetwarzania dostawcom usług informatycznych realizowanych na rzecz Aurepio Sp. z o.o.;
 • Dane mogą zostać przekazane organom administracji publicznej na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi prawem.

6. W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • Niezbędnych dla wypełnienia zobowiązań umownych Spółki wobec Państwa lub dla wypełnienia czynności przed zawarciem umowy z Państwem;
 • Niezbędnych dla wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub wprost nakazanych nam przez przepis prawa;
 • Niezbędnych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki (art., 6 ust, 1 lit. f) RODO) takich jak m.in.: umożliwienie przedstawicielom Spółki kontaktu z Państwem, zapobieganie działalności przestępczej, weryfikacja kontrahentów w publicznych rejestrach, cele marketingowe oraz analityczne;
 • Obsługi wiadomości przekazywanych nam poprzez formularz kontaktowy - każdorazowo za zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) RODO);

7. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych osobowych?`

Mają Państwo prawo do:

 • Żądania dostępu do Państwa danych osobowych;
 • Żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
 • Żądania usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • Zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Żądania przeniesienia Państwa danych osobowych;
 • Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Aurepio Sp. z o.o., którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo Aurepio Sp. z o.o. będzie ich potrzebować do celów, dla których zostały zebrane. Dane osobowe będą przechowywane do czasu:

 • wycofania zgody na ich przetwarzanie,
 • stwierdzenia ich nieaktualności przez Administratora,
 • wygaśnięcia lub zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane
 • wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osób, których dane dotyczą.
9. Więcej informacji?
Zależy nam, by powierzone nam przez Państwa dane osobowe były bezpieczne i przechowywane zgodnie z prawem oraz wysokimi standardami ochrony danych. Jeśli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji o tym, jak chronimy dane osobowe, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Plików Cookies.
FORMULARZ KONTAKTOWY - PRZETWARZANIE DANYCH
FORMULARZ KONTAKTOWY