NPK (SO3) 7:20:30(5)

Charakterystyka

NPK(SO3) 7:20:30(5) to wysokoskoncentrowany i łatwo rozpuszczalny kompleksowy nawóz mineralny. Jest to nawóz przedsiewny i zalecane jest jego zmieszanie z glebą do głębokości 10-15 cm. Nawóz ten można efektywnie stosować pod wszystkie rośliny polowe i na użytki zielone. Skład nawozu czyni go szczególnie przydatnym do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku.

Parametry

Zawartość azotu całkowitego (N), % (m/m)

7

Zawartość fosforu, % (m/m)

20

Zawartość fosforu rozpuszczalnego w wodzie (P2O5), % (m/m)

18

Zawartość potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m)

30

Zawartość siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, % (m/m)

5

Opakowanie

Worki big-bag 500kg
Worki 50 kg

Transport

NPK(SO3) 7:20:30(5) można przewozić dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że nawóz będzie zabezpieczony przed zawilgoceniem. Środki transportu powinny być czyste, suche i szczelne. Nie podlega przepisom RID oraz ADR.

Przechowywanie

Nawóz powinien być składowany w miejscach zadaszonych, suchych, czystych i przewiewnych, w odpowiednio przygotowanych powierzchniach magazynowych. NPK(SO3) 7:20:30(5) jest nawozem nietoksycznym, niepalnym, bez zapachu, pyły nawozu mogą powodować podrażnienie skóry, błon śluzowych, spojówek oczu. Zalecane jest stosowanie rękawic, masek przeciwpyłowych i środków ochrony oczu. W razie przypadkowego spożycia należy zasięgnąć porady lekarza. W warunkach pożaru mogą uwalniać się toksyczne gazy.

Zastosowanie

NPK(SO3) 7:20:30(5) to uniwersalny nawóz, odpowiedni dla wszystkich gleb, pod wszystkie rośliny polowe oraz na użytki zielone. Najlepsze efekty uzyskiwane są, gdy jest stosowany przedsiewnie po wymieszaniu z glebą na głębokość 10-15 cm. Możliwe jest także stosowanie nawozu wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime.

Zalecane dawkowanie

Kultury

Zalecana dawka nawozu (kg/ha)

Zboża

350-400

Burak cukrowy

450-500

Rzepak

400-450

Ziemniaki

350-400

Pastwiska

300-350

Przy obliczaniu dawki nawozu, należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak aktualne badania gleby, klasę bonitacyjną oraz kategorię agronomiczną gleby, średni plon z ha w kilku ostatnich latach, przedplon oraz stosowanie pozostałych składników pokarmowych.

Certyfikat zgodności NAWÓZ WE We kindly inform you that the website uses cookies. To learn more about how we use cookies and how to change your cookie settings if you don't want them to be stored on your computer, please refer to our Cookies Policy of our website AUREPIO.PL. By continuing to use this site, you consent to our use of cookies according to your browser settings.

At the same time, we would like to inform you that as of 25 May 2018, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the processing of personal data (GDPR) is in force, the information clause is available here
The Policy of personal data processing at www.aurepio.pl with reference to the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 (GDPR).
1. Whose data do we process?

We process the data of the following persons:

 • Persons employed in or representing entities that are business partners of Aurepio Sp. z o.o. ;
 • Employees of Aurepio Sp. z o.o.;
 • Other stakeholders in any way connected with Aurepio Sp. z o.o.;
 • Users of the AUREPIO.PL website (hereinafter referred to as the Website) who used the Contact Form and provided their personal data.

2. What data do we process?

 • Name and surname, company, business address, correspondence address;
 • Numbers in certain official registers (e.g. NIP, REGON, PESEL, etc.);
 • Contact details - e.g. e-mail address, telephone number;
 • Position or functions performed by you within your organisation;
 • Other data such as: bank account number, education, professional title, etc;
 • Your data collected from publicly available sources, such as CEIDG and KRS registers.

3. Who is the aministrator of your personal data?
The administrator of your personal data is Aurepio Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, Aleja Jana Pawła II nr 11, 00-828 Warsaw, registered under KRS number: 0000083009, NIP number: 118-00-09-048, REGON number: 010164343.
4. Security of your personal data

In order to ensure the security of personal data entrusted to us, we have developed internal procedures and recommendations to prevent the disclosure of data to unauthorized persons. We control their implementation and constantly check their compliance with the relevant legal acts - Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (general data protection regulation), the Act on personal data protection, the Act on the provision of electronic services, as well as all kinds of implementing acts to the laws and acts of the EC Community law and guidelines of the European Data Protection Board.

Only authorized employees of Aurepio Sp. z o.o. and persons dealing with the Service have direct access to personal data of Service users. Authorized persons are obliged to keep this data in strict confidence and prevent access to them by unauthorized entities.

5. To whom can we pass on your personal data?

Your personal data will not be passed on to other entities except for the following:

 • The data may be transferred to Aurepio-Kalij Sp. z o.o. for processing;
 • The data may be entrusted for processing to suppliers of IT services provided to Aurepio Sp. z o.o.;
 • Data may be transferred to public administration authorities at their request in accordance with applicable law.

6. For what purpose and on what basis do we process your personal data?

We process your personal data for the following purposes:

 • if necessary for the fulfilment of contractual obligations of the Company towards you or for the fulfilment of activities prior to the conclusion of the contract with you;
 • if essential for the fulfilment of our legal obligations or those expressly prescribed by law;
 • if necessary for the performance of the legally justified interests of the Company (art. 6 sec. 1 letter f) GDPR), such as: enabling the Company's representatives to contact you, preventing criminal activity, verification of clients in public registers, marketing and analytical purposes;
 • Handling of messages sent to us via the contact form - each time with consent to the processing of personal data (pursuant to Article 6(1)(a) of the GDPR);

7. What rights do you have over your personal data?

You have a right to:

 • Requests for access to your personal data;
 • Requests for rectification of your personal data;
 • Request for deletion of your personal data or limitation of their processing;
 • Object to the processing of your personal data;
 • Request to restrict the processing of your personal data;
 • Request the transfer of your personal data;
 • You may also withdraw your consent to the processing of your personal data, which will not affect the lawfulness of the processing of your personal data by Aurepio Sp. z o.o., which was carried out on the basis of consent prior to its withdrawal.

If you believe that we are processing your personal data in violation of the law, you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority - the President of the Office for Personal Data Protection.

8. How long will we process your personal data?

Your personal data will be stored for as long as Aurepio Sp. z o.o. needs it for the purposes for which it was collected. Personal data will be stored until any of the following situations occur:

 • until the withdrawal of consent to their processing,
 • until the Administrator declares them out of date,
 • until it expires
 • until meeting the purpose for which they were collected,
 • until expiration of any claims from the persons that the data refers to.
9. More information?
We are committed to ensure that the personal data entrusted to us by you is secure and stored in accordance with the law and high standards of data protection. If you would like more information about how we protect your personal data, please read our Cookies Policy.
CONTACT FORM - PERSONAL DATA PROCESSING
CONTACT FORM