Chlorek magnezu

CHLOREK MAGNEZU Sześciowodny chlorek magnezu MgCl2 6H2O to silnie higroskopijny środek, mający zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, drogownictwie oraz gospodarstwach domowych. Stosowany m.in. jest do usuwania śliskości zimowej na drogach, chodnikach, podjazdach itp. Podobnie jak chlorek wapnia jest niezwykle skuteczny przy bardzo niskich temperaturach.

Wzór chemiczny

MgCl2

Charakterystyka

Bardzo popularny, skuteczny - szczególnie podczas dużych mrozów, środek do usuwania śliskości zimowej na drogach, chodnikach, podjazdach. Produkt posiada atest Państwowego Zakładu Higieny. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, jest higroskopijny. 

Parametry

Wygląd, kolor

Płatki koloru białego lub żółtego

MgCl2, % min.

46,50

MgSO4, % max

0,8

CaSO4, % max

0,2

KCl, % max

0,8

NaCl, % max

0,9

Opakowanie

worki 25 kg

Transport

Chlorek magnezu można przewozić dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że produkt będzie zabezpieczony przed zawilgoceniem. Środki transportu powinny być czyste, suche i szczelne. Nie podlega przepisom RID oraz ADR.

Przechowywanie

Chlorek magnezu należy przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Produkt higroskopijny. Przechowywać z dala od wilgoci. Nie składować razem z mocnymi kwasami.

Punkty wydania towaru

Oferujemy chlorek magnezu wyłącznie z dostawą. Możliwe są wysyłki całopojazdowe min. 24 tony, jak również jesteśmy w stanie zorganizować transport paletowych ilości od 1 tony. Transport chlorku magnezu odbywa się samochodami przystosowanymi do transportu towaru w opakowaniach.

Środki ostrożności

Chlorek magnezu jest substancją niepalną, bezpieczną, jeżeli chodzi o powstawanie pożarów i wybuchów. W temperaturze powyżej 135°C może wydzielać się żrący chlorowodór. W temperaturze powyżej 300°C może wydzielać się chlor.
Nie nadaje się do spożycia – w razie przypadkowego połknięcia może powodować nudności, wymioty, biegunkę, paraliż układu oddechowego, zaburzenia sercowo-naczyniowe, wzrost ciśnienia krwi, osłabienie napięcia mięśniowego, arytmia, uczucie zmęczenia, objawy paraliżu. W kontakcie z oczami może wywoływać podrażnienie. W kontakcie ze skóra może powodować podrażnienie. Podczas pracy z produktem nie jeść, nie pić, nie palić, stosować odzież ochronną - w szczególności rękawice, przeciwpyłowe maski oraz ochronne okulary. Przed przerwami oraz po zakończeniu pracy myć dokładnie ręce. W przypadku nie zastosowania się do środków ostrożności – w razie konieczności należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Uprzejmie informujemy, że strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić ustawienia plików cookie, jeśli nie chcesz by były zapisywane na Twoim komputerze, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies. Kontynuując korzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować o tym, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzaniem danych osobowych (RODO), klauzula informacyjna dostępna jest tutaj
Polityka przetwarzania danych osobowych w serwisie www.aurepio.pl w nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
1. Czyje dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane następujących osób:

 • Osób zatrudnionych w podmiotach będących kontrahentami firmy Aurepio Sp. z o.o. oraz osób reprezentujących podmioty będące kontrahentami firmy Aurepio Sp. z o.o.;
 • Pracowników firmy Aurepio Sp. z o.o.;
 • Pozostałych interesariuszy w jakikolwiek sposób związanych z Aurepio Sp. z o.o.;
 • Użytkowników serwisu internetowego AUREPIO.PL (dalej Serwis), którzy skorzystali z Formularza kontaktowego i podali swoje dane osobowe.

2. Jakie dane przetwarzamy?

 • Imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny; /li>
 • Numery w określonych oficjalnych rejestrach (m.in. NIP, REGON, PESEL, itp.);
 • Dane kontaktowe – m.in.: adres e-mail, nr telefonu;
 • Stanowisko lub pełnione przez Państwo funkcje w ramach Państwa organizacji;
 • Inne dane takie jak m.in.: nr rachunku bankowego, wykształcenie, tytuł zawodowy, itp.;
 • Państwa dane zbierane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG, KRS.

3. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Aurepio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II nr 11, 00-828 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000083009, NIP: 118-00-09-048, REGON: 010164343.
4. Bezpieczeństwo danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi do ustaw i aktami prawa wspólnotowego WE oraz wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Jedynie upoważnieni pracownicy Aurepio Sp. z o.o. oraz osoby zajmujące się obsługą Serwisu mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników Serwisu. Osoby upoważnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich podmiotom nieuprawnionym.

5. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem:

 • Dane mogą być przekazane do przetwarzania spółce Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Dane mogą być powierzone do przetwarzania dostawcom usług informatycznych realizowanych na rzecz Aurepio Sp. z o.o.;
 • Dane mogą zostać przekazane organom administracji publicznej na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi prawem.

6. W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • Niezbędnych dla wypełnienia zobowiązań umownych Spółki wobec Państwa lub dla wypełnienia czynności przed zawarciem umowy z Państwem;
 • Niezbędnych dla wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub wprost nakazanych nam przez przepis prawa;
 • Niezbędnych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki (art., 6 ust, 1 lit. f) RODO) takich jak m.in.: umożliwienie przedstawicielom Spółki kontaktu z Państwem, zapobieganie działalności przestępczej, weryfikacja kontrahentów w publicznych rejestrach, cele marketingowe oraz analityczne;
 • Obsługi wiadomości przekazywanych nam poprzez formularz kontaktowy - każdorazowo za zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) RODO);

7. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych osobowych?`

Mają Państwo prawo do:

 • Żądania dostępu do Państwa danych osobowych;
 • Żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
 • Żądania usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • Zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Żądania przeniesienia Państwa danych osobowych;
 • Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Aurepio Sp. z o.o., którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo Aurepio Sp. z o.o. będzie ich potrzebować do celów, dla których zostały zebrane. Dane osobowe będą przechowywane do czasu:

 • wycofania zgody na ich przetwarzanie,
 • stwierdzenia ich nieaktualności przez Administratora,
 • wygaśnięcia lub zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane
 • wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osób, których dane dotyczą.
9. Więcej informacji?
Zależy nam, by powierzone nam przez Państwa dane osobowe były bezpieczne i przechowywane zgodnie z prawem oraz wysokimi standardami ochrony danych. Jeśli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji o tym, jak chronimy dane osobowe, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Plików Cookies.
FORMULARZ KONTAKTOWY - PRZETWARZANIE DANYCH
FORMULARZ KONTAKTOWY